top of page

שיחות לילה

מוצגים להלן קבצי השמע של שיחות הלילה בפינה: 'דעת הציבור' בתכנית הרדיו ירח על כידון הברוש בתחנת "קול הנגב" (106.4 FM), המשודרת בימי חמישי בין השעות 21:00-23:00.

מראיין: זהר אביטן. האזנה ערבה ומועילה.

השיחות מתמקדות בהליכים לשיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות.

תחקיר עיריית רעננה
00:00 / 19:25
?מה ייחשב לשיתוף ציבור מהותי
00:00 / 19:24
?שיתוף ציבור באמצעות רשתות חברתיות
00:00 / 17:39
חוק ההסדרים - לידיעת הציבור
00:00 / 20:17
ניצול הליכי שיתוף למטרות נסתרות
00:00 / 17:16
שיתוף ציבור בעתות מלחמה
00:00 / 12:18
שיתוף ציבור ביחסי שלטון ואזרחים
00:00 / 28:51
שיתוף ראשי ערים בהחלטות קורונה
00:00 / 10:54
?האם מחאה קשורה לשיתוף הציבור
00:00 / 15:32
המשמעות של רמות השיתוף
00:00 / 18:25
הליכי שיתוף בעולם
00:00 / 14:44
תחושת אלה שהצעתם לא נתקבלה
00:00 / 12:19
?האם מסיבת עיתונאים מהווה שיתוף ציבור
00:00 / 15:34
פתיחת שנה"ל בימי הקורונה
00:00 / 09:19
? שיתוף הציבור רק כאשר נוח לנבחרים
00:00 / 12:41
שיתוף הציבור במשבר כלכלי
00:00 / 18:25
?משרד האוצר ושיתוף הציבור - האמנם
00:00 / 11:43
שיתוף ציבור אפשרי בבתי הספר
00:00 / 19:03
שיתוף הציבור בתקופת הקורונה
00:00 / 12:21
?מי מוזמן לדיוני הליכי השיתוף
00:00 / 25:05
השפעת בעלי אינטרסים בדיונים
00:00 / 12:22
חולשות אפשריות בהליכי השיתוף
00:00 / 18:24
?שיתוף ציבור - בכל גיל
00:00 / 17:56
?שיתוף מהותי או שיתוף לכאורה
00:00 / 13:15
?האם הצעות התושבים מחייבות
00:00 / 22:09
?מהו הליך לשיתוף הציבור
00:00 / 20:25
קווים כלליים לשיתוף ציבור
00:00 / 20:00

חברי - השדר, איש שדרות ומנהל המכינות הקדם-אקדמיות במכללה האקדמית ספיר – זהר אביטן - הלך לעולמו בחודש יוני של שנת 2023. בכך, תמו שידוריו האיכותיים ארוכי השנים, אשר עסקו בזוויות ראייה אחרת בנושאים אקטואליים ואחרים. כיתר מאזיניו, אתגעגע לגוון קולו הייחודי, לסגנונו השנון ולתוכניות הרדיו שלו הערבות לאוזן. יהי זכרו ברוך.

bottom of page