top of page

על האתר

נעים מאוד,

שמי משה דרור - עד שנת 2019, מנהל יחסי הציבור של עיריית אשדוד - החוקר את נושא שיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות במהלך שנים רבות. כך, מתוך הבנה שטוב ונכון לשאול לדעתם של אלה שההחלטות נוגעות להם ומשפיעות על איכות חייהם.

משה דרור

במחקריי בחנתי את הליכי השיתוף הנעשים בארץ ובעולם במטרה להתחקות אחר המניעים לעצם קיומם מחד ולתוצאותיהם בפועל, מאידך. מצאתי שהליכים לשיתוף הציבור הולכים ומתרבים בארץ ותופסים תאוצה שלטונית פורמאלית ומובנית במקומות לא מעטים בעולם.

אתר זה פונה לשדרוג התפיסה הדמוקרטית המקובלת בישראל. זאת, במטרה לשנות את המגמה לפיה נבחרי הציבור מקבלים החלטות על פי דעות מומחים ו/או עצמיות בלבד. על פי המחקר המקיף שערכתי במסגרת עבודת הדוקטורט ושעליו מבוסס אתר זה, עולה תמונה בעלת אופטימית זהירה המכוונת לאפשרות הנחלת הליכים של שיתוף התושבים בשלטון המקומי בישראל, באופן מערכתי מוסדר ומחייב, בטווח הנראה לעין. הליכים אלה מגדירים את הדמוקרטיה כדמוקרטיה השתתפותית.

על הבעיות הנצפות, על היתרונות המוצהרים ועל הסיכוי למעבר לדמוקרטיה השתתפותית, באתר שלפניכם.

ד"ר משה דרור

bottom of page