top of page

דמוקרטTV

לוגו הערוץ

דמוקרטTV – ערוץ התקשורת הדמוקרטי של ישראל ואנוכי החלטנו יחד להרים את דגל שיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות בארץ.

במסגרת זו, נעשים תחקירים על יישובים שונים ברחבי המדינה המקיימות הליכים לשיתוף הציבור במטרה לבדוק את אופן ביצועם. התחקירים משודרים אחת לחודש בערוץ ששותפיו הרבים, מכל חלקי הארץ, מעורבים בתכניו ובשידוריו.

השידורים הנוגעים לשיתוף הציבור, כאן לפניכם. צפייה נעימה ומועילה!

משה דרור

bottom of page